V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, vedeme interní systém pro oznamování, přijímání a vyřizování oznámení o možném protiprávním či jiném nežádoucím jednání („Vnitřní oznamovací systém“).

 

Pro koho je Vnitřní oznamovací systém určen

Oznámení může podat kterákoliv osoba, která se o porušení pravidel dozví v souvislosti s výkonem její pracovní nebo obdobné činnosti pro nás. Zejména tedy naši stávající zaměstnanci, členové vykonávající funkci v našich orgánech, konzultanti, externisté, dodavatelé služeb a další spolupracující osoby. Přesný okruh oznamovatelů vyplývá z § 2 zákona o ochraně oznamovatelů.

 

Kdy využít Vnitřní oznamovací systém

Pokud máte podezření na nežádoucí jednání, které:

  1. má znaky trestného činu,
  2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů,
  4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie,
  5. závažně porušuje vnitřní předpisy a etický kodex naší společnosti.

 

Jak Vnitřní oznamovací systém použít

Využijte některý z našich oznamovacích kanálů k podání oznámení o nežádoucím jednání. Tímto upozorníte příslušnou osobu, která je pověřena přijímáním takových oznámení. Tyto kanály zajistí vysokou míru ochrany pro oznamovatele i pro další osoby, které by mohly být postiženy odvetnými opatřeními. Je zajištěna ochrana totožnosti oznamovatele a přístup k oznámení má pouze příslušná osoba.

 

V oznámení uveďte potřebné informace pro řádné prošetření porušení. Musí být jasné, kdy a jaké porušení se událo, které pravidlo bylo porušeno a jaké osoby jsou tímto porušením dotčeny. V oznámení nesmí být uvedeny informace, které podléhají zákonné povinnosti mlčenlivosti (např. advokáti, notáři, soudci, lékaři atd.) nebo které by mohly ohrozit bezpečnostní zájmy České republiky.

 

Je vhodné uvést totožnost oznamovatele v oznámení, ale je také možné podat oznámení anonymně. Přístup k oznámení má pouze příslušná osoba.

 

Příslušná osoba a možné způsoby podání oznámení

  • Příslušná osoba: Ing. Martin Karp, CONCENTRA a.s.
  • Písemně: prostřednictvím služby poštovního doručovatele, a to na adresu: CONCENTRA a.s., Ing. Martin Karp, Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Obálka by měla být označena „Oznamovatel-neotvírat“. 
  • Elektronicky: e-mailem na adresu 1f6db49cd09b@mail.safetalk.io
  • Elektronicky: přes webový formulář https://app.safetalk.io/f/2cac8194b3af
  • Ústně: na telefonní číslo +420 800 050 856 s přístupovým kódem 300486332

QR kód s odkazem na formulář:

Podrobné informace k internímu oznamovacímu systému, mimo jiné k nakládání s osobními údaji, postupu řešení oznámení včetně lhůt a termínů je obsahem samostatné interní směrnice.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti